۶ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
همکاران تحصیلات تکمیلی در دانشکده
ملیحه زارع پورکاظمی کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی ١٦٨٣ ٣٣٩٠١٦٨٣ pourkazemi [at] org . ikiu . ac . ir
محمد محمدی کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ١١٨٣ ٣٣٩٠١١٨٣ mo . mohammadi [at] org . ikiu . ac . ir
زهرا مصطفایی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی ١١٨٤ ٣٣٩٠١١٨٤
اعظم زینلی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ١٢٣٣ ٣٣٩٠١٢٣٣ zeynali [at] org . ikiu . ac . ir
فاطمه عظیمی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه ١٣٨١ ٣٣٩٠١٣٨١
ثریا آقاعلیخانی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه ١٣٨٢ ٣٣٩٠١٣٨٢
عباس کریمی شیخلری کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی ١٦٧٦ ٣٣٩٠١٦٧٦ ab . karimi [at] org . ikiu . ac . ir
جواد زارع رحیمی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ١٦٧٥ ٣٣٩٠١٦٧٥  
محمدحسین مهرداد کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی ١٨٠٤ ٣٣٩٠١٨٠٤
معصومه روشنی مسئول آموزش دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی ١٣٧٢ ٣٣٩٠١٣٧٢
همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی
مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی ١٧٢٠ ٣٣٩٠١٧٢٠
سمیه خلج معاون مدیر تحصیلات تکمیلی ١٧٢٤ ٣٣٩٠١٧٢٤ khalaj [at] org . ikiu . ac . ir
زهره روح بخش مسئول امور دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و کارشناس دانشکده علوم انسانی ١٧٢٢ ٣٣٧٨٠٠٢١ roohbakhsh [at] org . ikiu . ac . ir
عشرت آراستی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و کارشناس دانشکده علوم اجتماعی ١٧٧٣ ٣٣٧٨٠٠٢١
فرانک خسروپور کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه ١٧٢٧ ٣٣٧٨٠٠٢١ khosropour [at] org . ikiu . ac . ir
فاطمه مصطفایی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی رشته‌های مکانیک و برق ١٧٢٣ ٣٣٩٠١٧٢٣  
زهرا رضایی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی رشته های عمران و مواد ١٧٤٧ ٣٣٩٠١٧٤٧
خورشید نجفی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی رشته های کامپیوتر و معدن

1914

33901914

مرتضی احمدی سلوش کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ١٧٢٥ ٣٣٩٠١٧٢٥  
امیرحسین قدیانی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده های معماری شهرسازی و علوم تحقیقات اسلامی ١٧٢٦ ٣٣٧٨٠٠٢١  
امیر محمد باجلان متصدی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی ١٧٤٦ ٣٣٩٠١٧٤٦
 
آمار بازدید : 3547 بروزرسانی : شنبه 23 مهر 1401 - 13:20:55 نسخه قابل چاپ
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.