۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

 

رویداد آموزشی

تاریخ توضیحات

ثبت نام ( انتخاب واحد )

 

8و9 بهمن ماه (تمامی دانشجویان- دانشجویان مهمان دائم و انتقال به این دانشگاه)
10و11بهمن ماه (دانشجویان مهمان عادی)

 

**شروع کلاس ها    

96/11/14

 

**انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد)

96/11/16

 

ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه )

96/11/24 لغایت 96/11/25

 

**ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها

96/11/28 لغایت 96/12/04

 عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی

** ثبت و تأیید برنامه حضور توسط مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده

96/12/05 لغایت 96/12/06

 مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده

** ثبت و تأیید برنامه حضور توسط معاون آموزشی دانشکده 96/12/07  لغایت 96/12/09 معاون آموزشی دانشکده

**پایان مهلت حذف اضطراری

97/03/02

کارشناسی و کارشناسی ارشد

**پایان نیمسال

97/03/24

 

**ارزشیابی آموزشی(دانشجویان)

97/03/03 لغایت 97/3/22

 کلیه مقاطع

**امتحانات پایانی نیمسال

97/04/02 لغایت 97/04/14

 

** مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید

97/04/02 لغایت 97/04/21

کارشناسی

** مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

97/04/05 لغایت 97/04/24
حداکثر سه روز پس از تاریخ درج نمره توسط استاد

کارشناسی

مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس

97/04/05 لغایت 97/04/26
حداکثر دو روز پس از تاریخ درج تقاضای تجدید نظر دانشجو

کارشناسی

قفل نمره توسط استاد

97/04/05 لغایت 97/04/26

قفل نمره توسط دانشکده

97/04/06 لغایت 97/04/30

کارشناسی

قفل نمره توسط آموزش کل

97/04/07 لغایت 97/04/31

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی

حداکثر 97/06/10

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید ( ارشد)

97/06/20

تحصیلات تکمیلی

قفل نمرات توسط دانشکده (مقطع ارشد)

97/06/30

تحصیلات تکمیلی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید (دکتری)

97/06/20

تحصیلات تکمیلی

درخواست های مهمان و انتقال

96/09/01 لغایت 96/09/30

تحصیلات تکمیلی
** درخواستهای تمدید سنوات

96/09/01 لغایت 96/09/30

تحصیلات تکمیلی
مهلت ثبت نمرات سمینار در گلستان توسط اساتید (ارشد) 97/06/30 تحصیلات تکمیلی
 
درخواستهای مهمان در دانشگاه دیگر
(در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و سامانه گلستان)
97/02/01 لغایت 97/02/31 کارشناسی

 توضیحات: رسیدگی به کلیه درخواست های دانشجویان تنها براساس زمانبدی فوق امکانپذیر می باشد.

 جدول زمانبندی ثبت نام و ترمیم نیمسال دوم97-96
 

 

سال ورود زمان ثبت نام انتخاب واحد با تاخیر تا سقف 14 واحد زمان ترمیم (حذف و اضافه)
93 و94 و ماقبل93 96/11/08 96/11/16 96/11/24
95 و 96 و متاخرین 96/11/09 96/11/16 96/11/25
دانشجویان مهمان عادی 10 و 11 بهمن 96 96/11/16 در روزهای فوق

توجه :
-    دانشجویان مهمان دائم با توجه به سال ورود به دانشگاه مبدا  انتخاب واحد نمایند.
-    دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه روزهای اعلام شده، مجاز به انتخاب واحد و ترمیم هستند.تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

بروزرسانی : یکشنبه 7 بهمن 1397 - 09:53:53
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.