کد امنیتی
 دسترسی به دانشگاه
  • قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818
  • تلفن:02833780021
  • دورنگار:02833780083
  • رایانامه - ایمیل: pr.office@ikiu.ac.ir